รับสมัครงาน นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ freelance , part-time


รับสมัครงาน นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ freelance , part-time

1.วุฒิปริญญาตรี
2.ทุกเพศ/ อาศัยอยู่กรุงเทพ,ปริมณฑล
3.การแสดงความคิดเห็น
มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์
ที่ชัดเจนตรงไปตรงมา
4.ชอบพูดคุยแสดงความคิดเห็น

ค่าตอบแทน 500-1,000 บาท / ครั้ง
แล้วแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม
( เข้ากลุ่ม ประมาณ 2-3 ชั่วโมง/ครั้ง )

ส่งรายชื่อ และเบอร์ติดต่อ

ติดต่อ
ไอดีไลน์ @tye0270k
( มี @ ด้วย )


กรุงเทพมหานคร
Province


ฟรีแลนซ์อื่นๆ
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)