รับสมัครนักแปล-ล่าม อิสระ

รับสมัครงาน : 1.นักแปลอิสระ แปลเอกสาร ภาษาญี่ปุ่น-ไทย , อังกฤษ-ไทย , ไทย-อังกฤษ
2. ล่ามอิสระ ล่าม2ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย , ญี่ปุ่น-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย
ล่าม3ภาษา ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ


ผู้มีความสามารถทางด้านการแปล ภาษาญี่ปุ่น- ไทย ,อังกฤษ-ไทย , ไทย-อังกฤษ (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง)
มีประสบการณ์การแปลเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารภายในบริษัท คู่มือในโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ เป็นต้น


** สามารถพิจารณารายละเอียดงานและค่าตอบแทนทางอีเมลก่อนตอบรับงานจากบริษัทได้

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
1. ประวัติส่วนตัว
2. ประวัติการทำงานล่าม/แปล
3. Certificate JLPT / TOEIC / TOEFL

วิธีการสมัคร
ส่งประวัติ มาที่ E-mail : info@sumitaschool.com หรือ E-mail : translation@sumitaschool.comProvince


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)