รับสมัครไกด์/มัคคุเทศก์ นำเที่ยวภายในประเทศ

รับสมัครไกด์/มัคคุเทศก์ นำเที่ยวให้กับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในประเทศไทย ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน กรุงเทพ อยุธยา ชลบุรี เป็นต้น

คุณสมบัติ
1. มีบัตรไกด์บรอนซ์เงิน
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว
3. มีอัธยาศัยดี มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นอย่างดี
4. หากมีรถตู้เป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact Line ID: supersude


Province
Bangkok
Location
2017-01-01
Start Date


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)