รับสมัคร Freelance งาน IT

รับสมัคร Freelance งาน IT ดูแลระบบและพัฒนา website ของบริษัทในยุโรป
ความสามารถ :
1. สามารถสนทนาโต้ตอบ email/chat ภาษาอังกฤษได้
2. สามารถ ใช้ CSS / Bootstrap Javascript /Jquery Wordpress PHP 5.6 & 7 SQL
(MySQL/MariaDB) Git ได้
สนใจติดต่อ : 081-9932268
ส่ง portfolio ได้ที่ : supakarn_pinta@hotmail.com


เชียงใหม่
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)