สามารถเขียน Mobile Application บน android (หรือ เขียนแบบ Hybrid) ได้ทั้งฝั่ง front-end และ back-end

ต้องการ Freelance
ที่สามารถเขียน Mobile Application บน android
(หรือ เขียนแบบ Hybrid)
ได้ทั้งฝั่ง front-end และ back-end


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดงาน พร้อมทั้งโปรไฟล์ หรือตัวอย่างงาน ในลักษณะงานดังกล่าว


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXsasuke4931

สนใจครับ สามารถทำได้ ทั้ง ios และ android แบบ native มีผลงานบนสโตร์ทั้ง 2 แพลตฟอร์มครับ

2017-03-07 00:36:06

assanepoi

มีคนรับงานหรือยังครับ

2016-12-20 11:35:29
(X)