หาคนถ่ายทอดสด ผ่าน youtube

เงื่อนไข
- เน็ตต้อง upload เกิน 1 mbs
- คอมที่บ้านต้องมีประสิทธิภาพพอที่จะ steam ได้
- นอนดึก
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความรู้ทางด้านการ ถ่ายทอดสด

ติดต่อมาที่ Line:: pipatpong. (มีจุด)


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)