หา content writer มือฉมังมาร่วมงาน

เรากำลังหานักเขียน freelance ที่ถนัดงานเขียนบทความการแพทย์-สุขภาพให้กับเพจ/เวบคลินิกความงาม โดยสามารถเขียนเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย น่าอ่าน ชวนติดตามและส่วนตัวควรมี passion กับงานศัลยกรรมความงาม (มี inner กับเรื่องนี้ ว่างั้นเถอะ) โดยบทความจะได้จากการสัมภาษณ์หมอ คนไข้หรือค้นหาด้วยตัวเองเพิ่มเติม มีหลายเรื่องหลายการรักษา และอาจดัดแปลงบทไปทำวิดีโอต่อ บทความอาจมีความยาว 1000-1500 คำ

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งตัวอย่างบทความที่เคยเขียนมาที่ steven053@gmail.com พร้อมส่งบทความสั้นๆไม่เกิน 50 คำ เกี่ยวกับ "Miradry" มาทดสอบดู (มีอิสระและความคิดสร้างสรรค์ในการตั้งชื่อ Miradry เป็นภาษาไทย เพราะเราคิดตั้งนานก็คิดไม่ออก 555) รวมทั้งกรุณาส่ง rate ราคาค่าเขียนมาให้ดูด้วย (ไม่จำเป็นต้องต่ำติดดิน ถึงจะได้งานค่ะ เพราะจะไม่่ใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณา)


กรุงเทพมหานคร
Province
สีลม
Location
2016-06-06
Start Date
2016-06-20
End Date


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)