Progarmmer

รับสมัครงาน Progarmmer
1.ออกแบบและเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ภาษา vb.net, c#.net, asp.net, pl-sql อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.แก้ไขโปรแกรมที่มีอยู่แล้วให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม
4.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรม เช่น unit test, function test, test report เป็นต้น
5.นำโปรแกรมไปทดสอบ/demo/ติดตั้ง ให้กับลูกค้า

ติดต่อ 085-1001693 (ฝ่ายบุคคล) หรือส่งเรซูเม่/ผลงานมาที่ pathreeya@ginnovation.co.th


Province
Website


โปรแกรมเมอร์/IT
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)