ประกาศหาตำแหน่ง sale freelance

ตอนนี้กำลังหางาน freelance สามารถวิ่งงานได้โซนภาตะวันออก กรุงเทพ และปริมณฑล สามารถวิ่งงานโรงงานได้ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และวัตถุดิบที่เป็นเหล็ก


Province
ภาคตะวันออก กรุงเทพ และปริมณฑล
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXpkappiyaphan

สนใจขาย engineering plastic ไหมครับ

2015-04-22 23:36:00

golfjade

หรือ งานขาย Food+เสื้อผ้า+รองเท้า หรือสินค้าที่ติดต่อกับทางโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะเขต จ. สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ

2014-12-12 08:44:28

golfjade

ตอนนี้กำลังหางาน เป็นที่ปรึกษาทางการตลาด

2014-12-12 08:41:41
(X)