รับงานถ่ายแบบ โฆษณา โปรโมท ต่างๆ


นายแบบ/นางแบบ/นักแสดง
detail
detail
detail
detail
detail

รับถ่ายแบบโฆษณาต่าง ๆ โปรโมทฟิตเนส (เคยถ่ายโปรโมทฟิตเนส ลงนิตยสาร Spicy)
ยังไม่รับแนวชั้นในนะครับ กางเกงทะเลชายหาดได้ครับ
ไม่รับงานถ่าย Full Nude นะครับ แนวอื่นลองทักมาคุยได้ครับ


กรุงเทพมหานคร
Province
อยู่ใกล้สยามครับ
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)