รับงานพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือชาวไทยเที่ยวในประเทศไทย เขตเขาใหญ่ วัด พระราชวัง ในเขตนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร


ไกด์ / มัคคุเทศก์
detail
detail
detail
detail
detail

รับงานพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือชาวไทยเที่ยวในประเทศไทย เขตเขาใหญ่ วัด พระราชวัง ในเขตนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร
- ทัวร์เดินป่า
-ทัวร์วัด
-ทัวร์ถ้ำค้างคาว
-สวนน้ำ
-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หมู่บ้านช้าง
และสถานที่อื่นๆตามโปรแกรมกำหนด


กรุงเทพมหานคร
Province
กรุงเทพมหานครและนครราชสีมา
Location
80 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
1,500 บาท
ราคาต่อวัน
1500-7500 บาท
ราคาอื่นๆ


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXicezona002

ขอรายละเอียดด้วยครับ

2016-12-29 22:29:48
(X)