รับงานพิธีกร ผู้ประกาศข่าว


DJ/พิธีกร
detail
detail
detail

รับงานพิธีกร ทั้งทางวิชาการและนันทนาการ (มีประสบการณ์เป็นพิธีกรให้หน่วยราชการ รู้ขั้นตอนพิธีการ)
ผ่านการอบรมผู้ประกาศข่าวมาแล้ว
ราคางานคุยกันได้คะ


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2015-03-18 07:38:30

พิธีกรงาน มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา (มูลนิธิไทยรัฐ)


MESSAGE BOX


(X)