รับงานพิสูจน์อักษร , งานพิมพ์เอกสาร , งานรีไรต์นิยาย งานแปล

รับงานพิสูจน์อักษร ภาษาไทย ตรวจได้ทั้งคำผิดและการเว้นวรรคคำอย่างถูกต้อง งานประจำที่ทำเกี่ยวข้องกับด้านนี้
รับงานพิมพ์เอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รับงานอีดิตนิยายหรือหนังสือแปลทุกภาษา สามารถปรับภาษาให้อ่านง่ายมากขึ้น โดยที่ไม่ผิดเพี้ยนจากความหมาย

***ราคาต่อรองได้ตามเนื้องาน


Province
ทุกจังหวัด
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)