รับงานเขียนบทความ รีไรเตอร์ แปลงานภาษาอังกฤษ และเป็นบรรณาธิการหนังสือ

มีประสบการณ์ทำงานในวงการสิ่งพิมพ์นาน 10 ปี ผ่านการทำงานเขียนบทความสัมภาษณ์ บทความโฆษณา คำโฆษณาแนวไลฟ์สไตล์และธุรกิจ เขียนงานพ็อกเก็ตบุ๊คแนวธุรกิจ อีดิทและรีไรงานพ็อกเก็ตบุ๊คแนวไลฟ์สไตล์ และผลิตพ็อกเก็ตบุ๊ค สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งวารสาร จุลสารองค์กร รายงานประจำปี โบว์ชัวร์ และหน้าโฆษณาทั้งออนไลน์และสิ่งพิมพ์

ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการอยู่ที่สำนักพิมพ์ชื่อดัง


กรุงเทพมหานคร
Province
นนทบุรี
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXittichai31

ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนบทความบทความและโพสต่างๆ เพื่อสร้าง Personal Branding ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษงานมีต่อเนื่อ

2016-09-17 09:59:30
(X)