รับงานแปลเอกสาร

รับงานแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย ไทย -อังกฤษ (eng-th ,th-eng) ☎️โทร: 094-5219969
-บทความ such as facebook post, บลอค, websiteบริษัท เป็น อังกฤษ
- อีเมล์ติดต่อธุรกิจต่างประเทศ และอื่นๆ
-เรียบเรียงบทความให้ใหม่จากไทยเป็นอังกฤษ
ประสบการณ์ ผู้แปล
-เรียนจบจาก MEGT INSTITUTE Australia
-Navitas English Aus. Academic Eng 6.5(เทียบเท่า IELTS 6.5)
มีประสบการณ์อยู่ต่างประเทศ 10ปี


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)