รับงาน staff freelance

รับงาน staff freelance ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
- สามารถให้ข้อมูลและพูดคุยกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทนสูง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- รักงานบริการ


เชียงใหม่
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)