รับจ้างเป็นล่ามหรือแปลภาษา ไทย เป็น อังกฤษ (TH-ENG)


นักแปลภาษา
detail

รับแปลภาษา เน้นไทยเป็นอังกฤษ ENG-THAI
เป็นล่ามหรือแปลเอกสาร
มีประสบการ์ณเรียนต่างประเทศ 8 ปีที่ยุโรปและอเมริกา เรียน International Program ตลอดชีวิต เคยเป็นตัวแทนทำงานกับ UN เป็นนักพูด public speaking หลายรางวัล และเป็นครูสอนพิเศษมีประสบการ์ณภาษาอังกฤษ 3 ปี

สนใจติดต่อได้ครับ

TOEFL Score: 116/120


Province
Bangkok
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)