รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง ทุกประเภท รับประกันคุณภาพเนื้อหามีความถูกต้อง แม่นยำ ตรวจทานให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที


ฟรีแลนซ์อื่นๆ
detail
detail
detail
detail

รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง ทุกประเภท
รับประกันคุณภาพเนื้อหามีความถูกต้อง แม่นยำ ตรวจทานให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที
รับประกันความรวดเร็ว รับงานด่วนทุกประเภท อาทิเช่น

1) บทสัมภาษณ์ต่างๆ
2) รายงานการประชุม/สัมมนาทั่วไป
3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
4) เทปบรรยาย, วิทยุ, โทรทัศน์ (VTR)
5) เทปเสียงงานวิจัย
6) เทปเสียงงานวิทยานิพนธ์
มีประสบการณ์จากการถอดเทปในช่วงเรียนมหาวิทยาลัย เกือบทุกวิชา
ถอดเทปจากการประชุมสำนักงาน งานสัมภาษณ์ งานบรรยาย ฯลฯ

ค่าบริการ 1 ชั่วโมง ราคา 600 บาท(10บาท/นาที) ใช้เวลาไม่เกิน 2 วัน

ติดต่อสอบถาม Tel: 064-5422028 Line id: b0546
กรุณาส่งไฟล์เสียงที่ต้องการถอดเทปมาได้ที่ nannaphat.muang@gmail.com


กรุงเทพมหานคร
Province
Website
600 บาท
ราคาต่อชั่วโมง


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)