รับทำ OutSource/Freelance Unity3D เกม VR AR

มีประสบการณ์การเขียนเกม 4 ปี+
รับทำ เกม เวบ หรือ งานโปรแกรมอื่นๆ

C# JavaScript Web VR AR Simulation

มีประสบการณ์พัฒนาเกมลง Android ios มาแล้ว
สามารถเขียน C++ C# JavaScritp Action Script และอื่นๆ

รับทำ WebSite Wordpress สนใจติดต่อ

สนใจติดต่อ 0876337307
tearzna@gmail.com


ทุกจังหวัด
Province
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2016-06-06 17:41:43

รับทำระบบ รับทำเกม Application cross platform Unity3D เกม VR AR

มีประสบการณ์การเขียนเกม 4 ปี+
C# JavaScript Web VR AR Simulation

มีประสบการณ์พัฒนาเกมลง Android ios มาแล้ว
สามารถเขียน C++ C# JavaScritp Action Script และอื่นๆ

สนใจติดต่อ 0876337307
tearzna@gmail.com


MESSAGE BOX


(X)