รับบริหารโครงการ CSR,ค่าย,Event,นิทรรศการ,งานอบรม-สัมมนา,งานRoad Show,รับทำวิจัยปริมาณ-คุณภาพ

1. รับบริหารโครงการ CSR,ค่าย,Event,นิทรรศการ,งานอบรม-สัมมนา,งานRoad Show
ทั้งโครงการระยะสั้นและโครงการ เรารับบริหารงานทั้งตลอดโครงการ หรือเฉพาะก้อน เช่น
การจัดการ เนื้อหา สามารถรับงานได้ทั้งเดี่ยวและมีทีม

2. รับทำวิจัยปริมาณ-คุณภาพ
* ออกแบบการวิจัย
* ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
* ประมวลผลข้อมูล
* วิเคราะห์ข้อมูล

3. รับทำรายงาน
* สรุปการประชุม
* รายงานวิเคราะห์ สังเคราะห์

4. รับเขียนเนื้อหาของงาน ข่าว วารสาร

5. รับลงพื้นที่ เก็บข้อมูลชุมชน

6. รับทำรายงาน หาข้อมูลของนักศึกษาปริญญาโท

สามารถดูรายละเอียดงานได้ที่ FB: Workmorewan หรืออีเมล์ workmorewan@gmail.com


https://www.facebook.com/pages/Work-More-Wan/695869883822286?notif_t=page_new_likes


Workmore1


Province
นนทบุรี
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)