รับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตามความต้องการ


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail
detail
detail
detail

รับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตามความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีดังต่อไปนี้

Development Tools : Visual Studio, NetBeans, Eclipse, Notepad++

Programming Language : Java, Spring MVC, JSP, PHP, MVC Pattern, OOP, PL/SQL, HTML, Jasper Report, SQL

Database Management System : MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle

OS & Application : Windows Server, Linux, Apache Tomcat, Github

รับทั้งงานที่เริ่มทำใหม่ และแก้ไขงานเดิม

ถ้าต้องใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องมืออื่น ๆ สามารถบอกเพิ่มเติมได้

ประสบการณ์
Senior Java Developer at iCONEXT CO., LTD.
Application Engineer and Architect at Modern Class International Cosmetics Co., Ltd.
Programmer, System Analyst and Project Leader at Prosoft Comtect Co., Ltd

การศึกษา
M.Sc. (Software Engineer)
B.Eng (Computer Engineer)


กรุงเทพมหานคร
Province
3,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)