รับพิมพ์เอกสารทั่วไป งานด่วน งานวิจัย งานนำเสนอ ไทย/อังกฤษ


รับจ้างทั่วไป
detail
detail
detail
detail
detail

- พิมพ์งานไทย หน้าละ 6-8 บาท
- พิมพ์งานอังกฤษ หน้าละ 8-10 บาท
- พิมพ์งานวิจัย Journal ต่างๆ วิทยาศาสตร์ งานละ 300-600 บาท
- รับทำงานนำเสนอ PPT 300-450 บาท / 10-15 slides
- สูตรคณิตศาสตร์ link ตาม Excel
- หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการทำงานให้ลูกค้าได้
- สามารถใช้สูตรการคำนวณใน Excel ได้เบื้องต้น
- รับงานเร่งด่วนค่ะ
**ติดต่อ Line: stampaday
E-mail: yada.a1992@gmail.com


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)