รับออกแบบกราฟฟิก และพัฒนาเว็บไซต์ทุกรูปแบบ


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail
detail
detail
detail

รับออกแบบกราฟฟเำ และพัฒเว็บไซต์ ด้วยภาษา

HTML, CSS, PHP, jQuery, Ajax, Bootstrap, Codeigniter, Photoshop, Illustrator

นำเสนอแผนการตลาด และภาพลักษณ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้
สร้างแบรน์ หรือโลโก้ให้กับสินค้า
ทำสื่อโฆษณาต่างๆให้กับลูกค้าได้

ขั้นตอนการทำงาน
- รับ Requirement จากลูกค้า
- ส่งใบเสนอราคา
- ออกแบบและส่ง approve
- พัฒนาเว็บไซต์หรือระบบ
* ราคาและระยะเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามของเขตของงาน

ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์
www.microleasing.co.th


Province
นครปฐม
Location
200 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
1,500 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)