รับแปลภาษา ไทย - อังกฤษ / อังกฤษ - ไทย


นักแปลภาษา
detail

สวัสดีค่ะ :)

รับงานแปลได้หลายรูปแบบเช่น
- กรณีศึกษา (ยกเว้นไฟแนนซ์ กฎหมาย และ เอกสารทางการแพทย์)
- บทความ (ยกตัวอย่างเช่น บล็อก หรือ Facebook Post)
- Subtitle
- อีเมลติดต่อธุรกิจต่างประเทศ และอื่นๆ
- นอกจากนั้นก็สามารถเรียบเรียงบทความให้ใหม่ได้ค่ะ (ไทย - อังกฤษ)

สำหรับลูกค้า:
- สามารถส่งตัวอย่างงานเพื่อต่อรองราคาประเมินราคาตามความยากง่ายของงานและเวลาที่จะต้องส่งงานค่ะ *ราคาขั้นต่ำสามารถดูได้ตามรายละเอียดค่ะ
- ทดลองส่งตัวอย่างบทความที่ต้องการให้ลองแปลก่อนได้
- เก็บงานของลูกค้าเป็นความลับ ไม่มีการส่งต่อให้ผู้อื่น
*ผู้แปลไม่รับผิดชอบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดเนื้อความของเอกสารใดๆทั้งสิ้น

ประสบการณ์
- ปริญญาโทจากลอนดอน สาขาวิชาการบริหาร
- ปริญญาตรี English Program สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
- IELTS 7.5
- ทำ subtitle วีดีโอให้กับบริษัทที่ปรึกษาเพื่อใช้สอนการทำธุรกิจ
- แปลเอกสารสำหรับการฝึกพนักงานในองค์กรใหญ่
- แปลกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการโค้ชผู้บริหารระดับสูง

Hello :)

I’m a freelance translator for various kinds of mediums such as
- Case Studies (except financial, law, and medical documents)
- Blogs (e.g. Facebook posts, ads)
- Video Subtitles
- International business emails, etc.
- I can also provide services such as rearranging the contents of the documents.

For Clients:
- You can send me a sample of the document you wish to translate for a quotation in which the cost will depend on the difficulty and the amount of time needed to complete the translation. *You can find my minimum rate in the details section.
- You can also ask me to provide a short sample of my work.
- I will keep all of your documents confidential.

Experience:
- MSc in Management of Innovation from London
- BFA in Communication Design
- IELTS with an average score of 7.5
- Translated subtitles for videos used by consultant company in workshops and presentations
- Translated documents used to coach company employees
- Translated case studies used to coach business executives from different companies
*Translator is not responsible for any form of violations of the copyright law


Province
Website
600 บาท
ราคาต่อชั่วโมง


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)