รับแปลภาษา ไทย - อังกฤษ / อังกฤษ - ไทย


นักแปลภาษา
detail

สวัสดีค่ะ :)

รับงานแปลได้หลายรูปแบบเช่น
- กรณีศึกษา (ยกเว้นไฟแนนซ์ กฎหมาย และ เอกสารทางการแพทย์)
- บทความ (ยกตัวอย่างเช่น บล็อก หรือ Facebook Post)
- Subtitle
- อีเมลติดต่อธุรกิจต่างประเทศ และอื่นๆ
- นอกจากนั้นก็สามารถเรียบเรียงบทความให้ใหม่ได้ค่ะ (ไทย - อังกฤษ)

สำหรับลูกค้า:
- สามารถส่งตัวอย่างงานเพื่อต่อรองราคาประเมินราคาตามความยากง่ายของงานและเวลาที่จะต้องส่งงานค่ะ *ราคาขั้นต่ำสามารถดูได้ตามรายละเอียดค่ะ
- ทดลองส่งตัวอย่างบทความที่ต้องการให้ลองแปลก่อนได้
- เก็บงานของลูกค้าเป็นความลับ ไม่มีการส่งต่อให้ผู้อื่น
*ผู้แปลไม่รับผิดชอบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดเนื้อความของเอกสารใดๆทั้งสิ้น

ประสบการณ์
- ปริญญาโทจากลอนดอน สาขาวิชาการบริหาร
- ปริญญาตรี English Program สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
- IELTS 7.5
- ทำ subtitle วีดีโอให้กับบริษัทที่ปรึกษาเพื่อใช้สอนการทำธุรกิจ
- แปลเอกสารสำหรับการฝึกพนักงานในองค์กรใหญ่
- แปลกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการโค้ชผู้บริหารระดับสูง

Hello :)

I’m a freelance translator for various kinds of mediums such as
- Case Studies (except financial, law, and medical documents)
- Blogs (e.g. Facebook posts, ads)
- Video Subtitles
- International business emails, etc.
- I can also provide services such as rearranging the contents of the documents.

For Clients:
- You can send me a sample of the document you wish to translate for a quotation in which the cost will depend on the difficulty and the amount of time needed to complete the translation. *You can find my minimum rate in the details section.
- You can also ask me to provide a short sample of my work.
- I will keep all of your documents confidential.

Experience:
- MSc in Management of Innovation from London
- BFA in Communication Design
- IELTS with an average score of 7.5
- Translated subtitles for videos used by consultant company in workshops and presentations
- Translated documents used to coach company employees
- Translated case studies used to coach business executives from different companies
*Translator is not responsible for any form of violations of the copyright law


ทุกจังหวัด
Province
Website
600 บาท
ราคาต่อชั่วโมง


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)