เขียนงานสารคดีประเภทท่องเที่ยว /ประวัติศาสตร์/พิสูจน์อักษร


นักเขียน
detail

-รับจ้างพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท
-รับจ้างเขียนสารคดีแนวท่องเที่ยว หรือแนวประวัติศาสตร์
-รับเขียนบทความประเภทต่างๆลงนิตยสาร หรือแล้วแต่โจทย์ที่ลูกค้าต้องการ

***เรื่องราคาคิดไม่แพงหรือตามที่ตกลงกับลูกค้า เนื่่องจากยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ และอยากหาประสบการณ์เกี่ยวกับงานเขียน
***คุยง่าย ติดต่อได้ตลอดเวลาค่ะ

การศึกษา : ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ ข้อมูลติดต่อ ID Line : 56020873 หรือ E-mail : khrueahom_s@hotmail.com


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)