Sales Consult

รับทำ Routing , เพิ่มยอดขาย , สร้างระบบการทำงาน รวมทั้งระบบป้องกันการทุจริต และสร้าง manpower ..... ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการการขายกว่า 30 ปี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ... สนใจขอดู resume และคุยกันในรายละเอียดได้ครับ

* Old brand >>> Expanding
** New brand >>> Launching

คุณพอร์ช 099-4784595


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)