Tour Guid


ไกด์ / มัคคุเทศก์
detail
detail

ต้องการนำเที่ยวทุกจังหวัดมีบัตรบรอนซ์เงินแต่ยังไม่มีประสบการณ์ เคยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเรียน จบการท่องเที่ยว แต่พร้อมที่จะทำงานด้านนี้ เต็มที่ในการทำงานคะ


Province
ทุกจังหวัด
Location
Website
200 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
1,600 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)