banner โฆษณา Facebook


ฟรีแลนซ์อื่นๆ
detail
detail
detail
detail
detail

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ กราฟิก จากวิทยาลัยอสชีวศึกษานครสวรรค์
จบการศึกษาระดับ ปริญาตรี สาขา Graphic Design คณะ ดิจิทัลมิเดีย จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ปี2559

ประวัติการทำงาน
- Freelance taogas2home
-ถ่ายภาพสินค้า
-ตกแต่งรูปถ่าย
-ทำสื่อการตลาด
-ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมิเดีย
-Athens Publishing ตำแหน่ง Graphic design
-ออกแบบกราฟิก สำหรับหนังสือเด็ก
-สื่อประชาสัมพันธ์
-Judtem Design ตำแหน่ง Graphic design
-ออกแบบสื่อมิเดีย สื่อสิ่งพิมพ์
-วาดสตอร์รี่บอร์อด


Province
กำแพงเพชร กรุงเทพมหานคร
Location
Website
9 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
24 บาท
ราคาต่อวัน
200-300 บาท
ราคาอื่นๆ


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOX


(X)