ทำความรู้จักกับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ

ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ มีสำหรับผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งระดับปริญญาตรี โท และ เอก แต่เงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ได้รับทุนนั้น นอกจากผลการเรียนก็คือ การใช้ภาษาอังกฤษ โดยต้องสอบวัดระดับตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วย

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ที่ควรทราบ สำหรับผู้สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศ

ก่อนที่จะขอทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ สิ่งสำคัญอันดับแรก ก็คือ เรื่องของภาษาอังกฤษ เพราะการเรียนการสอนในต่างประเทศก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และการให้ทุนเกือบทั้งหมด ก็มีเงื่อนไขในเรื่องของการสอบวัดระดับทางภาษาดังต่อไปนี้
IELTS (International English Language Testing System) คือ การสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการไป ศึกษาต่อ หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศในประเทศต่างๆเหล่านี้ อาทิ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐาน ไปประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ด้วย ในการสอบจะมีการทดสอบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งคะแนนที่ได้จะแบ่งออกเป็น 9 ระดับโดยจะได้รับคะแนนและผลสอบภายใน 5 วันหลังสอบ สามารถสมัครสอบได้ที่ บริติช เคาน์ซิล มีค่าสมัครสอบ 6,750 บาท
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี การสอบ TOEFL คือการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน โดยได้ออกแบบมาสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษา เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เมื่อสอบแล้วผลคะแนนโทเฟลสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี และในการสอบก็ใช้ทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และจะต้องประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อตอบคำถามด้วย คะแนนรวมทั้งหมด เท่ากับ 120 คะแนน มีค่าสอบประมาณ 4,200 บาท หลังจากสอบแล้ว สามารถยกเลิกคะแนนหรือรีสกอร์ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
TOEIC (The Test of English for International Communication) เว็บไซต์ Advice for you ได้ระบุไว้ว่า คือการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ส่วนใหญ่นิยมใช้ทดสอบเพื่อการสมัครงานในหลายๆประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะงานสายการบิน โรงแรม เรือสำราญ งานบริการระดับนานาชาติ เนื่องจากเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา อีกทั้ง ยังได้รับการยอมรับในเรื่องของมาตรฐาน เช่นเดียวกับแบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL, SAT, GMAT เหล่านี้เป็นต้น ในการสอบจะเน้นทักษะการฟัง และการอ่านเป็นหลัก มีคะแนนเต็ม 990 คะแนน ค่าใช้จ่ายในการสอบ 1,200 บาท สามารถรู้ผลคะแนนสอบได้ภายใน 2 วันหลังจากวันสอบ
เห็นได้ชัดว่าถ้าความสามารถทางภาษาอังกฤษดี ก็จะมีโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะทุนการศึกษาให้ได้เลือกมากมาย ซึ่งหากสนใจทุนจากประเทศทางยุโรปหรืออเมริกา เวลาว่างจากการเล่นเกม Vwin มือถือ ก็สามารถค้นหาทุนการศึกษาทุกระดับจากข้อมูลในอินเตอร์เนตได้

Comments

comments