myiam00
เฉพาะสมาชิก
ชื่อ-สกุล
หญิง
เพศ
เฉพาะสมาชิก
อีเมลล์
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
ติดต่อช่องทางอื่น
ฝากประวัติ สำหรับ ผู้รับจ้าง ประกาศหา งาน

ฟรีแลนซ์อื่นๆ : banner โฆษณา Facebook
นักออกแบบ/Designer : รับออกแบบ Graphic design
สื่อสิ่งพิมพ์ : Graphic design
กราฟฟิค/วาดภาพ : Graphic Design
ประกาศหาคน สำหรับ ผู้ว่าจ้าง ประกาศหา ผู้ให้บริการ

กราฟฟิค/วาดภาพ : Ads โฆษณาส่งเสริมการขาย ทางสื่อมิเดีย
กราฟฟิค/วาดภาพ : Graphic design
กราฟฟิค/วาดภาพ : Graphic design
Product สำหรับ ประกาศซื้อขายสินค้าของ

Follower (0)
Following (0)
(X)