จ้าง internal audit ISO 9001

บริษัทรักษาความปลอดภัย ต้องการจ้างตรวจประเมินภายใน (IQA) ตามมาตรฐาน ISO 9001 จำนวน 7 หน่วยงาน ที่ตั้งกระจายอยู่ใน กทม.และปริมณฑล
ผู้รับงานต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ISO 9001 และ มีใบรับรองผ่านอบรม Internal Audit จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ
สนใจติดต่ออีเมล์ phusit.dontree@gmail.com


กรุงเทพมหานคร
Province
2019-02-10
Start Date
2019-03-03
End Date


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)