ด่วน! ตามหานักแปลภาษาญี่ปุ่น ที่มีความรู้ด้านสื่อโซเชี่ยวมิเดีย (งานพาร์ททาม)


เนื่องจากตอนนี้ทางบริษัท EQHO Communications Ltd. กำลังมองหานักแปลภาษาญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในสื่อโซเชี่ยลมิเดีย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, หรือ Twitter มาเข้าร่วม Web-Development Team

บทบาท/หน้าที่
- แปลบทความ เนื้อหา หรือคอนเทนต์ เป็นภาษาญี่ปุุ่น
- ดูแลแอคเค้าท์และอัพโหลดเนื้อหาลงตามสื่อโซเชี่ยวมิเดียต่างๆ
- สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

หากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาที่ grm@eqho.com
พร้อมเขียน subject: สนใจงานแปลภาษาญี่ปุ่นสื่อ Social Media
-------

As of now, we are looking for a part-time Japanese linguist who have experience in using social media platforms eg. Facebook Page, YouTube, and Twitter to join our Web-Development team.

Roles and Responsibilities

- To localize & edit content in Japanese language.

- To support setting-up accounts & uploading content in Facebook platform, YouTube channel, or Twitter.

If you are interested in joining us, please get in touch with me and feel free to let me know if you have any questions.

Please reach me at email: grm@eqho.com


Province
Website
2020-06-18
Start Date
2020-06-30
End Date
Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 5 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)