ต้องการคนจดบันทึกและทำรายงานการประชุม ENG เรท 2,500 บาท/คน


ต้องการคนจดบันทึก และทำรายงานการประชุม (Rapporteur) ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานประชุม ASEAN ของกรุงเทพมหานครฯ ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ วันที่ 27-28 มิ.ย. ช่วงเช้า (3 ชั่วโมง)

เรท 2,500 บาท/วัน/คน

ขอคนที่มี skill ด้านเลขานุการ หรือมีประสบการณ์จดบันทึกการประชุมงานประชุมนานาชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักมาแล้วเท่านั้น**

สนใจส่งประวัติมาได้ที่ Line: apollee
หรือโทรสอบถามได้ที่ 063-9069209 (พลอย)


Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
Following (0)
(X)