ต้องการคนทำ 3D ที่ใช้โปรแกรม rhino


- ทำงานเร็ว
- ทำงานตามขนาดและสัดส่วนที่ถูกต้อง (on scale)
- ตรงต่อเวลา
- มีความยืดหยุ่นในการทำงาน


Province
Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)