ธุรการบัญชี ทำงานกลางวันได้ part time

หาเลขา part time
ทำงานธุการบัญชี
คล่อง function word และ excel
ออกใบแจ้งหนี้เป็น
ออกใบเสรจเป็น

สามารถทำเรื่องการทำคอร์ส ให้เป็นเรื่อวลดหย่อนภาษีเป็น
จบบัญชีโดยตรง
มีปริ้นเตอร์เป็นชองตนเอง
ไม่ต้องเข้าออฟฟิส แต่ต้องรับผิดชอบตอบเมลสองครั้งต่อวันตอนกลางวัน

ติดต่อ betterpitchnow@gmail.com


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)