นักเขียนข่าว บทความ เว็บท่องเที่ยวออนไลน์ หลายอัตรา


รับสมัครฟรีแลนด์ นักเขียนข่าว บทความ เว็บม่องเที่ยวออนไลน์ หลายอัจรา
คุณสมบัติ
มีความรุ้ในการเขียนข่าว บทความ และถ่ายรุป
มีกล้องถ่ายรุป มีโน็ตบุค
มีความกระตือรือล้น ชอบเดินทาง
สามารถพิมพ์งานข่าวได้ทั้งไทย อังกฏษ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิคดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีประวัติดี
จบการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์


Province
2021-10-02
Start Date
2021-10-31
End Date
Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 6 คน
กำลังติดตาม 4 คน
(X)