นักแปลฟรีแลนซ์ เชี่ยวชาญไฟฟ้าสื่อสาร หรือ อิเล็กทรอนิกส์

Modern Publishing ศูนย์แปลชั้นนำ รับสมัครนักแปลฟรีแลนซ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือ อิเล็กทรอนิกส์

ผู้สมัครควรจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

หรือ มีประสบการณ์แปลในสาขานี้พอสมควร กรณีขอให้ระบุงานที่เกี่ยวข้องที่เคยแปล


Province
งานฟรีแลนซ์ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)