ประกาศรับสมัคร Graphic Designer (Freelance) หลายอัตรา

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับบริษัทมหาชนชั้นนำของประเทศ ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 150 ราย
บริษัทกำลังขยายทีมงานเพื่อรองรับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจมากขึ้น และต้องการรับตำแหน่งใหม่ที่ท้าทาย ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ
Graphic Designer (Freelance) หลายอัตรา

คุณสมบัติ
• เคยมีประสบการณ์การทำงานด้านออกแบบ จัดหน้าหนังสือ
• สามารถใช้โปรแกรมด้านการออกแบบ เช่น InDesign, Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
• มีความคิดสร้างสรรค์
• มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
• มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ
• ถ้ามีประสบการณ์ทำหนังสือรายงานประจำปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานช่วง มกราคม – เมษายน 2562 ได้

หน้าที่รับผิดชอบ
• เสนอความคิดการออกแบบกราฟฟิคให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
• ใช้โปรแกรมจัดวาง layout สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
• ส่งมอบผลงานที่สมบูรณ์ให้ลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปเล่มพิมพ์สำเร็จ สื่ออิเลคทรอนิกส์ดิจิทัล

สามารถส่ง CV และตัวอย่างผลงานมา พร้อมเบอร์ติดต่อกลับมาได้ที่ kanteera@ojconsultinggroup.com


กรุงเทพมหานคร
Province
Website
2019-01-01
Start Date
2019-04-30
End Date


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)