ระบบเชิญและลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา เทรนนิ่ง อบรมต่างๆ

รับบริการเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางออนไลน์ด้วยการส่งอีเมล์ไปเชิญลูกค้าโดยตรง ด้วยรูปแบบอีเมล์ที่สวยงามดูเป็นมืออาชีพ จากนั้นสามารถคลิกที่อีเมล์ เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ได้ทันที
ขั้นตอน
1. ส่งอีเมล์เชิญ
2. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคลิกลงทะเบียน
3. เมื่อลงทะเบียนเสร็จจะมีอีเมล์ตอบกลับเพื่อยืนยันลงทะเบียน พร้อมให้พิมพ์อีเมล์ฉบับนั้น ไว้สำหรับลงทะเบียนหน้างาน โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลหน้างานอะไรอีก
4. อีเมล์เตือนก่อนร่วมงาน 1 วัน
5. อีเมล์ขอบคุณ พร้อมลิงก์สำหรับโหลดเอกสารประกอบงานเป็น soft file


Province
กรุงเทพ
Location
Website
2018-08-14
Start Date
2019-12-31
End Date
8,000 บาท
ราคาต่อ Project


Sales/Marketing
detail
detail
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXkodsa

ได้คนยังครับ

2018-08-08 17:37:37
(X)