รับสมัครกราฟฟิคประจำ


งานออกแบบ แบนเนอร์ รูปภาพต่างๆ เพื่อเสนองานทางเว็บไซด์ และทำการตลาดออนไลน์
ถ้าอาศัยอยู่ที่เชียงราย เชียงใหม่ จะดีมาก
แต่ถ้าไม่ได้อยู่และสามารถย้ายมาก็ได้ เพราะทางเรามีที่พักให้

Line : 0801316198


เชียงราย
Province
Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
Follower (1)
Following (0)
(X)