รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา


ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ ระยะเวลาจ้างงาน 4 เดือนๆละ 18,000 บาท มีความสามารถเขียนโปรแกรม เพื่อใช้เก็บข้อมูล และรายงานผล มีความรู้การจัดทำฐานข้อมูล การจัดทำเวบไซต์ photoshop
สถานที่ปฏิบัติงาน กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี


Province
นนทบุรี
Location
2020-05-22
Start Date
2020-06-30
End Date
18000 บาท ต่อเดือน บาท
ราคาอื่นๆ
Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 1 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)