รับสมัครเซลล์ขายอสังหาริมทรัพย์ฟรีแลนซ์ประจำพื้นที่ รายได้ 18,000-200,000 บาท


หน้าที่
-รับลูกค้าและส่งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
-พาลูกค้าเข้าชมอสังหาริมทรัพย์
-ปิดการขายตามเป้าของบริษัท
-เตรียมเอกสารใบเสร็จและสัญญาต่างๆ
-ประสานงานสินเชื่อและอื่นๆ
-ส่ง report และรายงานผลลูกค้าตามที่บริษัทกำหนด
**บริษัทมีการอบรมสอนงานให้ฟรีและมีอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทให้พร้อมขาย

คุณสมบัติ
-ชาย/หญิง สัญชาติไทย
-อายุ 25-45 ปี
-วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
-สามารถใช้ social media ได้
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้
-มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
-ความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
-มีความขยัน มุ่งมั่น เรียนรู้เร็ว อัธยาศัยดี และซื่อสัตย์สุจริต
-มีไหวพริบ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
-อดทน และรับแรงกดดันได้
-สามารถทำงานวันเสาร์อาทิตย์ได้
-สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานและเขตพื้นที่ได้

รายได้/สวัสดิการ
-ไม่มีเงินเดือน
-มีค่าโทรศัพท์ให้
-บริษัทจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์ให้
-คอมมิชชั่น 18,000 - 200,000 บาท / เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ


ลักษณะงาน
-ขายอสังหาริมทรัพย์มือสองของบริษัท
-จัดเตรียมข้อมูลสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-นำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อปิดการขาย
-ประสานงานด้านสินเชื่อให้ลูกค้า

เอกสารในการสมัครงาน
-เรซูเม่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และ ID:Line
-รูปถ่ายแบบใดก็ได้ 1 รูป
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
-สำเนาใบรับรองการศึกษา
-หนังสือรับรองการผ่านงาน
-สำเนาใบขับขี่

ช่องทางและขั้นตอนการสมัคร
-ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมรูปถ่าย ที่ Email : property2pp@gmail.com
-หลังจากคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทติดต่อผ่านทาง LINE ID เพื่อให้ทำแบบประเมินเบื้องต้น
-หลังจากผู้สมัครได้ผ่านขั้นตอนการประเมินเบื้องต้น จะมีการนัดเข้ามาเพื่อสัมภาษณ์งาน ที่บริษัท และนัดเริ่มงาน

สถานที่ทำงาน
บริษัท พีพีพร็อพเพอร์ตี้เอเจนซี่ จำกัด
770/61 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบุคคลโทร 095-696-3965


ฟรีแลนซ์อื่นๆ
detail

กรุงเทพมหานคร
Province
พัฒนาการ 38
Location
Website
Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)