รับสมัคร ทีมปิดการขาย การตลาด Sales & Marketing Exclusive – นักปิดการขาย นักการตลาด อิสระ มืออาชีพ


รับสมัคร ทีมขาย Sales Marketing Exclusive – นักขาย นักการตลาด อิสระ มืออาชีพ ( ใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี )

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้านการส่งออก นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค, ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม, เครื่องสำอาง, เมคอัพ, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, ผลิตภัณฑ์สปา, ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม, ผลิตภัณฑ์กันแดด, อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ, อาหารและผลไม้อบแห้ง, ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, เครื่องดื่มชูกำลัง, เครื่องดื่มกาแฟกระป๋อง เครื่องดื่มชูกำลังสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป, ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน , อาหารกระป๋อง ฯลฯ

ปัจจุบัน บริษัทกำลังขยายกิจการอย่างรวดเร็ว ต้องการทีมงานคุณภาพและมืออาชีพมาร่วมงาน


Sales Marketing Exclusive – นักขาย นักการตลาด อิสระ

(ทีมงานขายมืออาชีพ )

สวัสดิการ
- ค่าตอบแทน Freelance
- ตามตกลง

คุณสมบัติ
- มีความเชี่ยวชาญและชำนาญภาษาต่างประเทศ ธุรกิจ เช่น ภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, อาหรับ, และอื่นๆ
- มีฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ (จะพิจารณาทันที)
- เชี่ยวชาญด้านการปิดการขาย
-มีประสบการณ์ด้านการขาย สินค้าและบริการ OEM ODM ประเภท สินค้าอุปโภคบริโภค ความงาม, สุขภาพ, อาหาร, เครื่องดื่ม, ฯลฯ
-มีฐานลูกค้าและรู้วิธีการหาลูกค้าด้วยตัวเอง โดยใช้ข้อมูลบนเว็บไซน์ที่กำหนดให้ นำไปประยุกต์ปรับใช้สำหรับปิดการขายได้เอง
-มีฐานลูกค้า ที่เป็นกลุ่ม คลินิคความงาม, ร้านค้าส่ง, ร้านค้าปลีก, ธุรกิจ MLM ทั้งในและต่างประเทศ
-มีฐานลูกค้า ร้านค้าส่ง – ค้าปลีก และสามารถวิ่งหาออเดอร์ได้
-สามารถหาลูกค้ามารับบริการผลิต OEM ODM สินค้าและบริการเพื่อเป็นเจ้าของแบรนด์ สินค้า
-มีกลยุทธ์ ความสามารถ หาลูกค้าด้วยตัวเอง
-สามารถปิดการขายกับลูกค้าได้ทุกระดับ อย่างมืออาชีพ
- ติดต่อร้านค้า ร้านส่ง ตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

หน้าที่และเป้าหมาย
-หาลูกค้าที่ต้องการมีธุรกิจ มีแบรนด์สินค้า มาเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า เกี่ยวผลิตภัณฑ์ความงาม – เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่มชูกำลัง – ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฯลฯ แต่ไม่ต้องการทำการตลาดและขายด้วยตัวเอง ให้ลูกค้ามาเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าและบริการของเราในรูปแบบแพ็คเกจแบบเหมาจ่ายและสินค้า – บริการ ประเภทอื่น ๆ
-หาลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการ มีแบรนด์สินค้า มาผลิตสินค้า กับเรา ตามรายการ สินค้าและบริการ
– ออกหาลูกค้า ทั้งเก่าละใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– หาลูกค้าเพิ่ม ด้วยตัวเอง
– รักษาลูกค้าเก่า
– สร้างยอดขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
– วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าและทราบรอบการสั่งสินค้าของลูกค้า
– ส่งใบเสนอราคา โบรชัวร์ ติดตามการขาย ผ่านตามช่องทางการติดต่อสื่อสารทุกประเภท
– วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรรหา ลูกค้าและสาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้า
– ทำยอดขายอยู่เสมอ
– เน้นกลยุทธ์เชิงรุก
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
- กระจายสินค้า ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

กระบวนการ การดำเนินงาน
-สมัครเป็นทีมงานขาย
-ใช้ความสารถของท่านเอง เพื่อหาลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มาผลิตสินค้า และ ซื้อสินค้าบริการของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ โดยใช้สื่อ การตลาด บนเว็บไซต์ ประกอบการหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
-หาลูกค้าที่ต้องการมีธุรกิจ มีแบรนด์สินค้า เกี่ยวผลิตภัณฑ์ความงาม – เครื่องสำอาง ฯลฯ แต่ไม่ต้องการทำการตลาดและขายด้วยตัวเอง ให้ลูกค้ามาลงทุนซื้อสินค้าและบริการของเราในรูปแบบแพ็กเกจเหมาจ่าย เมื่อซื้อแล้วทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ ให้กับลูกค้าทั้งหมด โดยลูกค้าไม่ต้องทำอะไร รอรับเพียงกำไรจากการขายมีเงินเข้ากระเป๋าอัติโนมัติ
-ใช้รายละเอียดบน website ของบริษัท เสนอขายสินค้าบริการให้ลูกค้าและปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ
-เมื่อสามารถปิดการขายกับลูกค้าได้แล้ว ให้ทีมขายแจ้งมายัง บริษัท ตามช่องทางการติดต่อที่กำหนดให้ เพื่อให้บริษัทติดต่อกับลูกค้าเพื่อแจ้งการชำระเงินและรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป
- ติดต่อร้านค้า , ตัวแทนจำหน่าย เพื่อกระจายสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ
- มีความรู้ ความสามารถ การขาย และ การตลาด ทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์

รายได้และค่าตอบแทน - การรับรายได้มีรายละเอียดดังนี้
1. รับรายได้จาก การหาลูกค้าผลิต OEM (เจ้าของแบรนด์สินค้า)
2. รับรายได้จาก ประเภทให้บริการเกี่ยวกับ การตลาด การขาย และอื่นๆ
3. รับรายได้จากการปิดการขายสินค้าและบริการต่างๆ

หมาย เหตุ :

1. รายได้ผลตอบแทนของทีม ขาย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างและนโยบายของบริษัท ซึ่งอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทีมขายรับรายได้ ตามประเภทสินค้าและบริการที่ขายได้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามที่ 1
- ท่านมีฐานลูกค้า ที่เป็นกลุ่ม คลินิคความงาม, ร้านค้าส่ง, ร้านค้าปลีก, ธุรกิจ MLM ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ หรือไม่ ?

คำถามที่ 2
- ท่านสามารถตั้งเป้าหมาย ดำเนินการหาลูกค้า สร้างประโยชน์ให้ลูกค้าและบริษัท แก้ไข แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปิดการขายโดยไม่ต้องพาลูกค้ามาที่บริษัทได้หรือไม่ ?

คำถามที่ 3
- ท่านยินดีทำงานโดยไม่มีการ support และ ค่าใช้จ่ายสนับสนุน จากบริษัท กระทั่งขายสินค้าและบริการได้สำเร็จ และรับผลตอบแทน commission ตามความสามารถของท่าน ของยอดขาย ได้หรือไม่ ?

สอบถามและติดต่อพร้อมส่งรายละเอียดและผลงานมาได้ที่ คุณ เอ
Mail : info6539@gmail.com


ขอบคุณครับ


Sales/Marketing
detail
detail
detail
detail
detail

Province
Bangkok
Location
Leave a Comment

paauon

สนใจครับเป็นทีมงานมืออาชีพจัดหาผู้ประกอบการด้านอาหารและผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิดอยู่แล้ว ติดต่อกลับ 084-7912435

2019-02-03 09:06:06
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 4 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)