รับสมัคร ทีมปิดการ ขาย Sales Marketing Exclusive Freelance – นักปิดการขาย นักการตลาด อิสระ มืออาชีพ


รับสมัคร ทีมขาย Sales Marketing Exclusive Freelance – นักขาย นักการตลาด อิสระ มืออาชีพ

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้านการส่งออก นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค, ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม, เครื่องสำอาง, เมคอัพ, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, ผลิตภัณฑ์สปา, สบู่, ผลิตภัณฑ์ออแกนิคธรรมชาติ, ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม, ผลิตภัณฑ์กันแดด, อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ, อาหารและผลไม้อบแห้ง, ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, เครื่องดื่มชูกำลังสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป, ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ฯลฯ

ปัจจุบัน บริษัทกำลังขยายกิจการอย่างรวดเร็ว ต้องการทีมงานคุณภาพและมืออาชีพมาร่วมงาน


Sales Marketing Exclusive Freelance – นักขาย นักการตลาด อิสระ

(ทีมงานขายมืออาชีพ )

สวัสดิการ
-เราไม่มีเงินเดือนและสวัสดิการ อันเลิศหรูมอบให้ท่าน เมื่อท่านร่วมเป็นทีมงานกับเรา สิ่งที่ท่านจะได้รับคือ ค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับความสามารถและผลงานของท่าน
-คอมมิชชั่นจากยอดขายตามผลงาน
-โบนัสพิเศษ (ตามความสามารถภายใต้โครงสร้างและนโยบายของบริษัท)

คุณสมบัติ
- มีความเชี่ยวชาญและชำนาญภาษาต่างประเทศ ธุรกิจ เช่น ภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, อาหรับ, และอื่นๆ จะพิจารณาทันที
- มีฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ (จะพิจารณาทันที)
- เชี่ยวชาญด้านการปิดการขาย จะพิจารณาทันที
-มีประสบการณ์ด้านการขาย สินค้าและบริการ OEM ODM ประเภท สินค้าอุปโภคบริโภค ความงาม, สุขภาพ, อาหาร, เครื่องดื่ม, ฯลฯ
-มีฐานลูกค้าและรู้วิธีการหาลูกค้าด้วยตัวเอง โดยใช้ข้อมูลบนเว็บไซน์ที่กำหนดให้ นำไปประยุกต์ปรับใช้สำหรับปิดการขายได้เอง
-มีฐานลูกค้า ที่เป็นกลุ่ม คลินิคความงาม, ร้านค้าส่ง, ร้านค้าปลีก, ธุรกิจ MLM ทั้งในและต่างประเทศ
-มีฐานลูกค้า ร้านค้าส่ง – ค้าปลีก และสามารถวิ่งหาออเดอร์ได้
-สามารถหาลูกค้ามารับบริการผลิต OEM ODM สินค้าและบริการเพื่อเป็นเจ้าของแบรนด์ สินค้า
-มีกลยุทธ์ ความสามารถ หาลูกค้าด้วยตัวเอง
-สามารถปิดการขายกับลูกค้าได้ทุกระดับ อย่างมืออาชีพ

หน้าที่และเป้าหมาย
-หาลูกค้าที่ต้องการมีธุรกิจ มีแบรนด์สินค้า มาเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า เกี่ยวผลิตภัณฑ์ความงาม – เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่มชูกำลัง – ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฯลฯ แต่ไม่ต้องการทำการตลาดและขายด้วยตัวเอง ให้ลูกค้ามาเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าและบริการของเราในรูปแบบแพ็คเกจแบบเหมาจ่ายและสินค้า – บริการ ประเภทอื่น ๆ
-หาลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการ มีแบรนด์สินค้า มาผลิตสินค้า กับเรา ตามรายการ สินค้าและบริการ
– ออกหาลูกค้า ทั้งเก่าละใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– หาลูกค้าเพิ่ม ด้วยตัวเอง
– รักษาลูกค้าเก่า
– สร้างยอดขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
– วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าและทราบรอบการสั่งสินค้าของลูกค้า
– ส่งใบเสนอราคา โบรชัวร์ ติดตามการขาย ผ่านตามช่องทางการติดต่อสื่อสารทุกประเภท
– วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรรหา ลูกค้าและสาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้า
– ทำยอดขายอยู่เสมอ
– เน้นกลยุทธ์เชิงรุก
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท

กระบวนการ การดำเนินงาน
-สมัครเป็นทีมงานขาย
-ใช้ความสารถของท่านเอง เพื่อหาลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มาผลิตสินค้า และ ซื้อสินค้าบริการของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ โดยใช้สื่อ การตลาด บนเว็บไซต์ ประกอบการหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
-เราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ คอย สนับสนุนท่าน
-หาลูกค้าที่ต้องการมีธุรกิจ มีแบรนด์สินค้า เกี่ยวผลิตภัณฑ์ความงาม – เครื่องสำอาง ฯลฯ แต่ไม่ต้องการทำการตลาดและขายด้วยตัวเอง ให้ลูกค้ามาลงทุนซื้อสินค้าและบริการของเราในรูปแบบแพ็กเกจเหมาจ่าย เมื่อซื้อแล้วทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ ให้กับลูกค้าทั้งหมด โดยลูกค้าไม่ต้องทำอะไร รอรับเพียงกำไรจากการขายมีเงินเข้ากระเป๋าอัติโนมัติ
-ใช้รายละเอียดบน website ของบริษัท เสนอขายสินค้าบริการให้ลูกค้าและปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ
-เมื่อสามารถปิดการขายกับลูกค้าได้แล้ว ให้ทีมขายแจ้งมายัง บริษัท ตามช่องทางการติดต่อที่กำหนดให้ เพื่อให้บริษัทติดต่อกับลูกค้าเพื่อแจ้งการชำระเงินและรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป

รายได้และค่าตอบแทน - การรับรายได้มีรายละเอียดดังนี้
1. รับรายได้จาก การหาลูกค้าผลิต OEM (เจ้าของแบรนด์สินค้า)
2. รับรายได้จาก ประเภทให้บริการเกี่ยวกับ การตลาด การขาย และอื่นๆ
3. รับรายได้จากการปิดการขายสินค้าและบริการต่างๆ

หมาย เหตุ :

1. รายได้ผลตอบแทนของทีม ขาย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างและนโยบายของบริษัท ซึ่งอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทีมขายรับรายได้ ตามประเภทสินค้าและบริการที่ขายได้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถามที่ 1
- ท่านมีฐานลูกค้า ที่เป็นกลุ่ม คลินิคความงาม, ร้านค้าส่ง, ร้านค้าปลีก, ธุรกิจ MLM ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ หรือไม่ ?

คำถามที่ 2
- ท่านสามารถตั้งเป้าหมาย ดำเนินการหาลูกค้า สร้างประโยชน์ให้ลูกค้าและบริษัท แก้ไข แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปิดการขายโดยไม่ต้องพาลูกค้ามาที่บริษัทได้หรือไม่ ?

คำถามที่ 3
- ท่านยินดีทำงานโดยไม่มีการ support และ ค่าใช้จ่ายสนับสนุน จากบริษัท กระทั่งขายสินค้าและบริการได้สำเร็จ และรับผลตอบแทน commission ตามความสามารถของท่าน ของยอดขาย ได้หรือไม่ ?

สอบถามและติดต่อพร้อมส่งรายละเอียดและผลงานมาได้ที่ คุณ เอ
Mail : info6539@gmail.com


ขอบคุณครับ


Sales/Marketing
detail
detail
detail
detail
detail

Province
Bangkok
Location
Leave a Comment

paauon

สนใจครับเป็นทีมงานมืออาชีพจัดหาผู้ประกอบการด้านอาหารและผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิดอยู่แล้ว ติดต่อกลับ 084-7912435

2019-02-03 09:06:06
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 1 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)