รับสมัคร หัวหน้าเจ้าหน้าที่ RD วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ R&D สาขา เภสัช - วิทย์ - เคมี ด้านอาหาร, ขนม


รับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทีม R&D ฝ่ายคิดค้นผลิตภัณฑ์และ ผลิต สาขา ( เภสัช - วิทย์ - เคมี, สาขาที่เกี่ยวข้อง) ด้านอาหาร , แปรรูปอาหาร ขนมขบเคี้ยว เป็นแนวอาหารอัดแท่ง โปรตีนอัดแท่ง ธัชพืช อัดแท่ง อาหารเสริม อัดแท่ง ขนมอัดแท่ง ฯลฯ )

เพื่อร่วมงาน กับบริษัท ส่งออก นำเข้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพร้อมกับบริการ OEM Manufacturer Private Label ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทกำลังขยายกิจการอย่างรวดเร็ว ต้องการทีมงานคุณภาพและมืออาชีพมาร่วมงาน สร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อพัฒนาสินค้าส่งออกสู่ผู้บริโภคทั่วโลก
ตระหนักถึงกระบวนการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานระบบสากล FDA, USFDA, GMP GHPs CODEX, HACCP, HALAL, BRC, ISO
ทำงานเร็ว คุณภาพและมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ มืออาชีพ ช่วยเหลือลูกค้าและผู้บริโภคให้สำเร็จได้รับประโยชน์ตามเป้าหมาย

รายได้ : ตามตกลง ความสามารถ ความเหมาะสม นโยบาย เงื่อนไขและโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ : พื้นฐาน สวัสดิการอาจจะไม่เลิศหรูเหมือนบริษัทใหญ่ๆ นะค่ะ
- โบนัสปีละ 1-2 ครั้ง
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ากะ, ค่าเที่ยว, เบี้ยขยัน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- สินค้าราคาพนักงาน
- งานเลี้ยงพนักงานประจำปี
- การฝึกอบรม และสัมมนา
- ท่องเที่ยวประจำปี (Outing)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินขวัญถุงงานมงคลสมรส
- ประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล (ตามตำแหน่งงาน)
- สวัสดิการเยี่ยมไข้
- สวัสดิการรับขวัญบุตรพนักงาน(คลอดบุตร)
- สวัสดิการช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร เสียชีวิต
- คอมมิชชั่น ( บางตำแหน่ง )


คุณสมบัติ :

- วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท ขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ( เภสัช - วิทย์ - เคมี, สาขาที่เกี่ยวข้อง) ที่สามารถดำเนินการตามสายงานผลิตของบริษัท ด้านอาหารและโภชนาการ , แปรรูปอาหาร ขนมขบเคี้ยว เป็นแนวอาหารอัดแท่ง โปรตีนอัดแท่ง ธัชพืช อัดแท่ง อาหารเสริม อัดแท่ง ขนมอัดแท่ง ฯลฯ )
- ชาย / หญิง : อายุ 25 – 35 ปี
- มีความรู้ด้านห้องแลป เป็นอย่างดี มีความรู้เป็นนักวิทยาศาสตร์ เพื่อคิดค้น วิจัย พัฒนา สินค้า และวัตถุดิบใหม่ๆ เป็นเอกลักษณ์ให้กับบริษัทได้เสมอ กล้าและชอบทดลอง สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ กับวัตถุดิบ สารสกัดในไทยและต่างประเทศ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ GHPs GMP/CODEX/ HACCP/ FDA/ USFDA/ BRC Issue6/ และมาตรฐานการส่งออกต่างๆ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 – 5 ปี ด้านการ คิดค้น วิจัย พัฒนาและผลิต อาหาร, อาหารเสริมเพื่อสุขภาพแบบต่างๆ , ขนมขบเคี้ยวชนิดต่างๆ , การแปรรูปอาหาร ต่างๆ แนวธรรมชาติ ให้เก็บได้นานแต่คงประโยชน์และโภชนาการ
- สามารถทำงานทดลองกับวัตถุดิบที่หลากหลายที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้
- สามารถทำงานที่กดดัน ยอมรับความท้ายทายอันเนื่องจากการแข่งขันในตลาดสูง
- มีประสบการณ์การทำอาหาร มีใจรักและชอบในการทำอาหาร ที่หลากหลายและแตกต่าง
- มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ, มีน้ำใจ ทำงานเป็นทีม, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีความเป็นมืออาชีพ, เปิดใจรับรู้และเรียนรู้ พัฒนาตนเอง รับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ Positive
- มีความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับสายงาน เช่น อย, อาหาร, เครื่องสำอาง, เครื่องดื่ม, อาหารเสริม ฯลฯ
- มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี ถ้ามีความสามารถด้านภาษาจีน อาหรับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารญี่ปุ่น/ อาหาร Western หรือ Bakery จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ ทำงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
- มีความรู้ด้านการตลาด อัพเดทเทรนด์ตลาดโลกด้านอาหารอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel, Power point และ Social ต่างๆ เช่น line, facebook, zoom และอื่นๆ ได้
- ทำงานผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยี บนระบบออนไลน์ ได้

หมายเหตุ : เราไม่มีสวัสดิการที่เลิศหรูให้ท่าน แต่ท่านจะ ได้รับผลประโยชน์อันคุ้มค่าตามผลงานและความสามารถของท่านเพื่อเลี้ยงดูตัวท่านและครอบครัวของท่านได้และร่วมงานกับเราระยะยาว ตราบเท่าที่ท่านยังพัฒนาตนเอง รักเพื่อนร่วมงาน รักบริษัทและร่วมมือกับบริษัทสร้างธุรกิจ สินค้าและบริการ ให้มั่นคงเติบโต มั่งคั่ง เป็นอู่ข้าว อู่น้ำ ของทุกคนในองค์กรสืบไป

หน้าที่และการดำเนินงาน
1. คิดค้น วิจัย พัฒนา สินค้าใหม่ๆ ให้มีเอกลักษณ์และทันตามความต้องการของผู้บริโภค อยู่เสมอ โดยประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กร
2. ค้นหา ติดต่อ ประสานงานแหล่งวัตถุดิบ สารสกัด เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าทั้งในและต่างประเทศโดยประสานงานร่วมกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้านต้นทุน ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
3. จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทดสอบสินค้า จัดเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ/สินค้า ทำการทดลองสินค้าตัวอย่างตามแผนงานที่กำหนด
4. ลงบันทึกรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารและระบบที่เกี่ยวข้องภายในแผนก ตามระบบขององค์กร
5. ทำความสะอาดและดูแลอุปกรณ์ทั้งหมด บริเวณห้องแลป ของส่วน R&D
6. รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผล เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าใหม่ในอนาคต
7. รักษามาตรฐานการผลิต และควบคุมความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามนโยบายการรักษาสุขลักษณะตามระบบมาตรฐานการผลิตอาหารสากล FDA, GHPs GMP, CODEX, HACCP, HALAL, BRC
8. มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาการทำงานของเครื่องจักร และตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และรายงานปัญหา/ความผิดปกติ ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง
9. วางแผนงาน กำหนดการ พิจารณา ตัดสินใจ ดำเนินงานให้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยตัวเอง ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัย สถานการณ์ ความท้าทาย ต่างๆ แล้วรวบรวมข้อมูล พร้อมแนวทางการแก้ไขและพัฒนาเกี่ยวกับการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
10. มีอำนาจอนุมัติการตรวจสอบวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และกระบวนการตรวจสอบสินค้าขั้นสุดท้ายและรับผิดชอบดูแลบรรลุตามเป้าหมาย
11. พัฒนากระบวนการผลิตตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบเพื่อประโยชน์ผู้บริโภคเสมอ
12. พัฒนาระบบ คุณภาพและทีมงานบุคคลากรที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบบ ISO ดีขึ้นอยู่เสมอ
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย


หากท่านชอบคิดค้นผลิตภัณฑ์และท้าทายสิ่งใหม่ๆ รักความก้าวหน้า มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ ต้องการความมั่นคง ทำงานที่รักอย่างมีความสุข เชิญร่วมงานและเป็นครอบครัว กับเราได้เลยค่ะ เพียงส่ง profile – portfolio ประสบการณ์และความสามารถ มาทางเมล์พร้อมเบอร์ติดต่อได้เลยค่ะ ท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงกับทางบริษัทต้องการจะติดต่อกลับไปค่ะ

สถานที่ทำงาน : โรงงานและแลป ใน เขตศรีราชา บ่อวิน จังหวัดชลบุรี ,และ จังหวัดสระแก้ว
การสัมภาษณ์งาน : โทรศัพท์และระบบออนไลน์

วิธีการสมัคร :
ติดต่อได้ที่ คุณ A : info6539@gmail.com


ฟรีแลนซ์อื่นๆ
detail
detail
detail

ชลบุรี
Province
ชลบุรี
Location
Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 3 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)