รับสมัคร Account Executive


วิศรากรุ๊ป กลุ่มบริษัท อีเว้นท์ เอเจนซี่ มืออาชีพ มั่นคง

- ด้วยการดำเนินกว่า 23 ปี
- จัดงานมากกว่า 70 จังหวัด
- ได้รับความวางใจจากลูกค้ากว่า 200 องค์กร
- จัดอีเว้นท์มากกว่า 5,000 ครั้ง
- ผู้ร่วมงานมากกว่า 20 ล้านคน
- ยอดธุรกิจรวม 23 ปี กว่า 1 หมื่นล้านบาท
- ท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปี

เปิดรับ เออี ผู้ชอบความท้าทาย และอยากเติบโตในชีวิต เป็นฟรีแลนซ์ (รับ 2 ตำแหน่ง) ทำงานนอกออฟฟิศ มีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีเป้าหมาย มีจิตใจกล้าหาญ ชอบความท้าทาย
- มีความเป็นผู้นำ นำทีมได้
- ชาญฉลาด หาวิธีการใหม่ ๆ แก้ปัญหาได้
- มานะพยายาม อดทน สู้งาน
- มีลูกค้าในมือ (บริษัทเพิ่มให้ส่วนหนึ่ง)
- มีประสบการณ์งานราชการ เอกชน
- รักเพื่อนร่วมงาน มีน้ำใจ
- มีความชัดเจน และมีระเบียบวินัย
- ไม่ทำงานประจำในบริษัทอื่น รับงานเฉพาะฟรีแลนซ์

หน้าทีความรับผิดชอบ

- ดูแลลูกค้าของต้นเองและที่บริษัทมอบให้ พัฒนาสร้างความสัมพันธ์เพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

- ศึกษาข้อมูลลูกค้าทั้งราชการและเอกชน เพื่อสร้างประเด็นในการพูดคุยที่สามารถเปิดใจลูกค้าได้

- เข้าประชุมกับผู้บริหารและที่ปรึกษาเพื่อวางกลยุทธ์การทำงาน และกระจายงานให้กับทีมงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของทีมงาน

- สื่อสารพูดคุยกับลูกค้า รายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ ต่อผู้บริหาร

- ทำใบขาย บริหารโครงการให้สำเร็จ สามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้ตรงเวลา

- อื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

ค่าจ้างแบ่งเป็น 3 กรณี

- จ้างเป็นรายเดือน + ค่าคอมมิชชั่น (ตกลงกับผู้บริหาร)
- จ้างเป็นรายโครงการ

กติกาการสมัคร

ส่งอีเมลที่ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. ประวัติและผลงานส่วนตัว
2. ผลงานที่ผ่านมา

อีเมลรับสมัคร worranhan.m@wisaragroup.com


กรุงเทพมหานคร
Province
2019-12-01
Start Date
Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 2 คน
กำลังติดตาม 1 คน
(X)