รับสมัคร VJ ไลฟ์สดมือถือ ผ่าน App BigoLiveThailand


หากคุณสนใจสมัครเป็น VJ สังกัด WDR Agency เพียงคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้
มีบุคลิกภาพดี มีความหมั่นใจ มีความสามารถกล้าแสดงออก มีใจรักงานเอ็นเตอร์เทรน
ไม่จำกัดเพศ รู้จักรับผิดชอบงาน อายุ 18 ปีขึ้นไป


ฟรีแลนซ์อื่นๆ
detail
detail
detail
detail
detail

Province
Website
Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)