รับสมัคร graphic จัดทำรูปประกอบสื่อการสอน


รับสมัคร graphic จัดทำรูปประกอบ สื่อการเรียนการสอน

รับสมัครgraphic ในการตรวจสอบสื่อการสอน และทำรูปประกอบ โนํตสรุปที่เหมาะสมกับเนื้อหา สำหรับใช้ติวออนไลน์ จำนวนมาก

ผู้ที่สนใจ : ส่งประวัติ ผลงาน ความถนัด มาที่ rinzera@gmail.com


Province
2020-05-10
Start Date
2021-12-31
End Date
Leave a Comment

k2noto

สนใจครับ

2020-06-21 11:10:45
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
กำลังติดตาม 0 คน
(X)