รับสอน/ติว พิเศษ วิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ม.ปลาย/หมายวิทยาลัย

จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการและระบบ
มีประสบการสอนมา 4 ปี


ภูเก็ต
Province
300 บาท
ราคาต่อชั่วโมง


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)