รับเขียนโปรแกรม MACRO VBA และสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาต่างๆ

จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา
คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการและระบบ
รับเขียนโปรแกรม MACRO VBA ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกต่างๆหรือจัดการปัญหา Optimize สำหรับปัญหาที่มีทางแก้มากมาย เช่น ปัญหาเส้นทางการเดินรถ, ปัญหาการตัดวัสดุ, ปัญหาการมอบหมายงานให้พนักงาน เป็นต้น


ภูเก็ต
Province
2,500 บาท
ราคาต่อ Project


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)